2020-02-20

   Mokykloje vasario mėnesį  pradėjome skambiomis dainomis apie Lietuvą. Vyko miesto pradinių klasių mokinių šventė "Skambėk, dainele, Lietuvos šalelei", skirta Vasario 16-ajai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Šventėje dalyvavo Vidzgirio, Likiškėlių,  Volungės, Putinų progimnazijų, Dzūkijos mokyklos,  Drevinuko mokyklos - darželio mažieji dainorėliai.  Skambėjo lietuvių autorių ir senos lietuvių liaudies  dainos. Šiuo renginiu pradėjome projektą "Nešu aš  Lietuvą širdelėje".

2020-02-18

         Vasario 18 d. Alytaus Senamiesčio pradinėje mokykloje vyko Alytaus miesto pradinių klasių ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinė diena „Saugi aplinka – ugdymo(si) proceso kokybės užtikrinimo veiksnys“. Renginio tikslas – dalijantis gerosiomis praktikomis, tobulinti pedagogų efektyvios ugdymosi aplinkos kūrimo, bendravimo ir bendradarbiavimo profesines ir specialiąsias kompetencijas.

        Pirmoje metodinės dienos dalyje praktines mokymosi dirbtuves vedė Alytaus miesto mokyklų mokytojai ir psichologai. Apie dailės terapijos taikymą sprendžiant vidinius konfliktus kalbėjo Šaltinių progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Laimutė Jarmalavičienė ir Inga Šalnienė, finansinio raštingumo ir komandinio darbo įgūdžių formavimo pamoką „Kaip uždirbami pinigai?“ vedė Dainavos progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Gitana Baranauskienė ir Dalina Plytnikienė. Apie socialinio emocinio ugdymo olimpiados ,,Dramblys" naudą, siekiant vaiko emocinės gerovės, kalbėjo „Volungės“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės  Vilija Česnauskienė ir Raimonda Jurgaitytė,  Senamiesčio pradinės mokyklos  pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Zita Belevičienė ir Jolita Šiupynaitė pristatė pokalbio metodus ir aptarė individualių konsultacijų svarbą, siekiant vaiko asmeninės pažangos. Panemunės progimnazijos pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Daiva Andrulevičienė ir Asta Šarkelienė kartu su dalyviais diskutavo apie emocijų suvokimą ir raišką pradiniame ugdyme, įtraukiojo ugdymo galimybes ir iššūkius pristatė Dzūkijos mokyklos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Amšiejienė ir pradinio ugdymo mokytoja Asta Vieraitienė. Metodais ir būdais, padedančiais ugdyti mokinio elgesį, pasidalijo Senamiesčio pradinės mokyklos psichologė Daina Jegelevičiūtė-Biekšienė ir Dainavos progimnazijos psichologė Jurgita Čečėtienė. Vaikų ir mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymo galimybes, įgyvendinant tarptautinės socialinio emocinio ir finansinio raštingumo programą „Aflatoun“ pristatė Alytaus Jaunimo centro direktorė Jūratė Treigienė ir  metodininkė, programos koordinatorė Raminta Pangonienė.

      Antroje metodinės dienos dalyje paskaitą „Mokykla kiekvienam“ skaitė Vytauto Didžiojo universiteto psichologė Dovilė Jonušienė. Lektorė teigė, kad sprendžiant įtraukiojo ugdymo iššūkius, labai svarbi mokytojo nuostata ir noras dirbti su individualių poreikių turinčiais vaikais, o gerų tarpusavio santykių pradžia – tai teigiamas požiūris į vaiką, jo stiprybių pažinimas ir stiprinimas. „Kai apie mokinį sudaroma nuomonė, kad jis „nenuorama“, „užmarštukas“, kai į jį pradedama žiūrėti kaip į kliudantį sėkmingam darbui, tuomet kyla noras nutraukti bendravimą, – teigė psichologė. –Tuo tarpu mąstant pozityviai kyla noras padėti vaikui įveikti iškilusius sunkumus, stiprėja pasitikėjimas savo jėgomis įveikiant iškilusius iššūkius.“

         Po paskaitos įvykusios refleksijos metu išsakytos mintys, pastebėjimai patvirtino, kad mokytojų mokymąsi, bendradarbiaujant ir dalijantis gerosiomis praktikomis, labai svarbu tęsti ir toliau – juk kitą nuvesti galime tik tiek ir tik iki tiek, kiek ten esame patys buvę.

Jolita Petkevičienė, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorė